onsdag, maj 27, 2015

Svenska Umm Anas make död i Syrien

Said Arifs dödsruna på ett svenskt facebookkonto.
Algeriern Said Arif uppges dödad i Syrien, rapporterar Long War Journal:

"Said Arif, an al Qaeda veteran who trained in Afghanistan in the 1990s, has reportedly been killed in Syria while leading Jund al Aqsa’s forces. Arif’s death has been reported by multiple jihadists on social media, but has not yet been confirmed on Jund al Aqsa’s official Twitter feed. He was allegedly killed in an airstrike conducted by the US-led coalition just days ago."

Arif har varit en följetong här på bloggen (1, 2, 3, 4) eftersom det var här som det avslöjades att han har varit gift med en svenska, som han också har barn med, och som lobbat för mjukare terrorlagar i Sverige i föreningen Charta 2008. Det var också till Sverige som Arif första gången rymde från sin franska husarrest.

Svenska Umm Anas, Anna Sundberg, kommer för övrigt i höst med en självbiografi benämnd "När paradiset nalkas : 16 år med militanta islamister".  Hon är idag aktiv i – surprise! – Miljöpartiet.

onsdag, maj 20, 2015

Ali Berzengi får anmälningsplikt hos polis - vad säger Mehmet Kaplan nu?

Den i Rinkeby bosatte irakiske imamen Ali Berzengi, som dömdes för terroristbrott i oktober 2005 och släpptes 2007, har åter ålagts anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan. Domstol konstaterar att Berzengi "upprätthåller kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer" och att det föreligger "en konkret fara" för terroristbrott eller brott mot rikets säkerhet, varför anmälningsplikt enligt Säkerhetspolisens begäran är "nödvändigt av säkerhetsskäl."

Den 12 maj fastslog Svea Hovrätt (målnr B 1099-15) Stockholms Tingsrätts beslut från 14 januari att Ali Kamal Berzengi ska anmäla sig hos polisen i Solna fem dagar i veckan.

I Tingsrättsdomen tecknas bakgrunden:
"Ali Kamal Berzengi dömdes den 3 oktober 2005 av Svea hovrätt för bl.a. förberedelse till terroristbrott under tiden den 1 januari 2003 till den 19 april 2004 till fem års fängelse samt utvisning med förbud att återvända hit. Han frigavs villkorligt från straffet den 18 april 2007 med en återstående strafftid på 1 år och 8 månader. Prövotiden utgick den 19 april 2009. Vid frigivandet togs Ali Kamal Berzengi i förvar enligt ett regeringsbeslut. År 2008 beslutade regeringen att Ali Kamal Berzengi skulle ställas under uppsikt med anmälningsplikt fem dagar per vecka. Denna uppsikt upphörde att gälla i juni 2011. Ali Kamal Berzengi har därefter beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd med anledning av att utvisningsbeslutet inte gått att verkställa. Senast den 9 juni 2014 beviljades Ali Kamal Berzengi ett tidsbegränsat uppehållstillstånd giltigt ett år av Migrationsverket. Utvisningsbeslutet kvarstår fortfarande. 
[...] 
Det terroristbrott som Ali Kamal Berzengi dömdes för ovan avsåg bl.a. att han tagit emot och lämnat pengar som avsett betalning för terroristbrott eller gått till att täcka kostnader för sådant brott utfört av Ansar al-Islam/Ansar al-Sunna i Irak under början av 2000-talet. Det konstaterades att Ali Kamal Berzengi ingått i nätverket Ansar al-Islam/Ansar al-Sunna, vilka var klassade som terrororganisationer av FN och EU.  
Säpo har anfört att Ali Kamal Berzengi fortfarande konstaterats aktiv i Säpos kontraterroruppföljande verksamhet. Han upprätthåller kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer."  
Tidsramen är intressant. Berzengi tycks ha ansetts ofarlig mellan juni 2011 och december 2014. Men i januari 2015 begär Säpo plötsligt att Berzengi ska ha anmälningsplikt. Kan det ha något att göra med utvecklingen i Syrien och Irak? Eller hänger det ihop med den i januari frisläppte Mullah Krekar och hans pågående cirkus i Norge?

Säkerhetspolisens bevisning är sekretessbelagd fram till 2035, så vi lär aldrig få veta hur Berzengis kontaktnät ser ut. Men uppenbarligen har både tingsrätt och hovrätt ansett att Säpo har styrkt att "det finns en risk för att Ali Kamal Berzengi begår eller medverkar till brott mot rikets säkerhet eller brott som anges i 1 § första stycket 2 lagen om särskild utlänningskontroll" (dvs terrorbrott).

Intressant vore också att få en kommentar från nuvarande bostadsminister Mehmet Kaplan. Han har som styrelseledamot i Charta 2008 pläderat och kampanjat för att ge Berzengi benådning, resning och permanent uppehållstillstånd. Står Mehmet Kaplan bakom lagstiftningen här? Tror Kaplan på domstolarna och Säkerhetspolisen? Eller står Kaplan fast vid sin ståndpunkt att Berzengi ska få permanent uppehållstillstånd?

lördag, maj 16, 2015

17-årig predikant från Lund poserar med AK47 i Syrien

video

En ung predikant och nasheedsångare kallad Mustafa Abu Aaliyah från Lund har anslutit sig till Islamiska staten. Den 10 maj publicerade han en video från Kalifatet där han ses sjunga en religiös hymn och posera med automatvapen. Han skriver om sin tillvaro i gudsstaten: "Jag önskar bara säga att jag önskar att ni kunde vara med mig här. Det är precis så perfekt och underbart som jag hade förväntat mig. Jag är vittne till att lagen här är enbart för Allâh och förståelsen är på metodologin av Salaf."

I ett inlägg på engelska uppger han att han förklarat trohet till Islamiska statens ledare, och han uppmanar andra att följa exemplet: "This is the Khilāfah upon the Methodology of the Prophethood, and I have given bay‘ah to Sh. Abu Bakr al Baghdadi (hafidhahullâh). Here is our ‘izzah, here is our success. My brothers and sisters, come, let us unite."

Mustafa Abu Aaliyah heter egentligen Mustafa Suldan. Han är född i december 1997 av en svensk mamma som konverterat till islam och en somalisk pappa, och uppvuxen i Lund. Han avvek från gymnasiet tidigare i år.

Han har uppfostrats som muslim. På hans Facebooksida kan man höra när han som tioåring reciterar verser ur koranen, en inspelning hans pappa gjort i Lunds moské. I Sydsvenskan kan man hitta en artikel om hur hans mor grundade Lunds islamiska scoutkår.

Mustafa Abu Aaliyah har trots sin låga ålder varit verksam i offentligheten. Primärt är det som nasheedsångare han har gjort sig ett namn, med sin väna röst, men han har också predikat. Hans framträdanden säger något om vilken miljö han vistats i.

I oktober 2014 besökte den berömde islamiske spoken word-poeteten Boonaa Mohamed Malmö. Predikan hölls av Abu Muadh, numera känd från Uppdrag gransknings program om jihadistscenen i Göteborg. Som mellanakter framträdde Poeten från Levanten, alias Hussein Hamad från Borlänge (son till imamen i Borlänge), och Mustafa Abu Aaliyah.

I december 2014 hölls konferensen "Ett sändebud till världen" i Ahl al-Sunnah Moskén i Helsingborg. Bland predikanterna fanns både Örebromoskéns förre talesman Aisar Al-Shawabkeh, känd för att ha spridit antisemitiska vandringshistorier, och Fryshusets Kajs Atallah, som kombinerar sitt uppdrag som fredsagent med att hylla svenska jihadister i Syrien. På filmen därifrån håller Mustafa Abu Aaliyahs sin predikan "Profetens relation till sin skapare" sittande bredvid Bilal Borchali, en av de mest inflytelserika predikanterna bland unga salafister i Sverige.

Hemmaplan har varit Lunds moské, som tyvärr får anses vara en del av samma rörelse.

Facebookkontot förstärker bilden av en ung man med ett nätverk som leder rakt in i den salafistiska radikala miljö som utgör den ideologiska jordmån i vilken den svenska jihadismen frodas. Bland kontakterna finns välkända radikala predikanter och jihadister på plats i Syrien.

Mustafa Abu Aaliyah har ett konto på Youtube, benämnt Munshid Abu Aaliyah, där han har publicerat en rad nasheeder. Hans skönsång förekommer även i andra kanaler.

För den som har matats med bilden av svenska jihadister som dåligt pålästa halvkriminella element i utanförskap är möjligen nyheten om Mustafa Abu Aaliyah förvånande. En finlemmad, skönlockig, närmast effeminerad, sjungande pojkscout som lägger upp korta videoklipp där han tackar gud för det fina vädret, motsvarar inte riktigt schablonbilden.

Men det är samma person, pojken vars ljuva stämma kallar till bön i Lunds moské, och pojken som försvarar hur Islamiska staten bränner sina offer levande.

tisdag, maj 12, 2015

Bostad, jobb, vård och bidrag till Stockholms jihadister

"Abu Ikrema" från Stockholm. Det är män av denna typ strategin gäller.
Tisdagen den 19 maj klubbas Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism av Socialnämnden.

Strategin är inte okontroversiell, då den dels betonar ett påstått behov av socialt stöd till hemvändande jihadister, och dels då den gör gällande att det är viktigt att stödja vad som kan sägas vara den svenska grenen av Muslimska Brödraskapet för att stävja radikaliseringen.

Nedan några utdrag ur det niosidiga strategidokumentet (mina fetningar):
"Efterperspektiv: när en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser. Även då är det viktigt med ett lokalt samarbete emellan olika aktörer. Frivillig-organisationer kan erbjuda målgruppen stödinsatser och råd. Även trossamfund arbetar med rådgivning, men också psykosocialt stöd. 
När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler och psykiatrin (PTSD, trauma etc.). 
När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling. 
Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet.  
[...] 
Risk att grupper stigmatiseras 
Ett förebyggande arbete får inte leda till att invånare stigmatiseras, exempelvis måste religiösa begrepp hanteras varsamt så att de inte kopplas till våldsbejakande extremism. Stadens sätt att kommunicera frågan har en viktig roll. 
[...] 
Stöd till föreningar och andra aktörer lokalt 
Det finns exempel på lokala aktörer som bidrar med insatser lokalt. Exempelvis har Islamiska förbundet och moskén i Rinkeby-Kista startat föräldra- och ungdomsutbildningar för berörda i Järvaområdet. Det är mycket viktigt att stödja sådana lokala initiativ. Det är också viktigt att involvera lokala föreningar som i vissa fall har kontakt med invånare som myndigheter inte kommer i kontakt med."
Strategin ligger i linje med vad svenska experter föreslår. Det kommer ändå att bli svårt för staden att förklara varför hemvändande jihadister ska få hjälp med bostad, jobb, vård och bidrag. I synnerhet som strategin inte med ett ord nämner jihadisternas offer som knappast heller förlänas motsvarande omsorg.

En annan kommunikativ utmaning blir att motivera varför Islamiska förbundet, som kan anses vara Muslimska Brödraskapets svenska gren, skulle vara lämpade att bekämpa jihadism. Muslimska Brödraskapets valspråk lyder "Allah är vårt mål, profeten är vår ledare, koranen är vår lag, jihad är vår väg, och döden för Allahs ära är vår högsta strävan." Det syriska Muslimska Brödraskapet strider i koalition med Jabhat al-Nusrah, som officiellt är al-Qaidas syriska gren.

Det lär också blir problematiskt att komma åt jihadismen om staden undviker de religiösa begrepp som är intimt sammankopplade med våldsutövningen. Tyvärr handlar jihadism inte om något missförstånd – tvärtom är våldet väl förankrat i en levande religiös tradition.

"Djiboutisvenskarna" erkänner sig skyldiga

Mohamad Yusuf i filmen "Inspire the Believers
– An Invitation to the Lands of Jihad and Ribat".
De två svensksomalier som greps i Djibouti och åtalas i USA för att ha stridit med al-Shabaab erkände sig idag skyldiga. Åtminstone den ene av männen har viss betydelse. Mohamed Yusuf framträdde 2010 i en propagandafilm från al-Shabaab, där han på svenska uppmanade muslimer i Sverige att ansluta sig till det heliga kriget och dessutom dödshotade Lars Vilks.

Pressmeddelande från åklagarkontoret i Eastern District of New York:

Earlier today, Madhi Hashi, Ali Yasin Ahmed and Mohamed Yusuf pleaded guilty to conspiring to provide material support to al-Shabaab, a designated foreign terrorist organization. Today’s plea took place before United States District Judge John Gleeson. At sentencing, each of the defendants faces a maximum of 15 years in prison and automatic removal from the United States.

The guilty pleas were announced by Kelly T. Currie, Acting United States Attorney for the Eastern District of New York, John P. Carlin, Assistant Attorney General for National Security and Diego Rodriguez, Assistant Director-in-Charge of the Federal Bureau of Investigation, New York Field Office.

As stated in court today and according to court documents, between approximately December 2008 and August 2012, the defendants served as members of al-Shabaab in Somalia, where they agreed with others to support al-Shabaab and its extremist agenda. In early August 2012, the defendants were apprehended in East Africa by local authorities while on their way to Yemen. On November 14, 2012, the Federal Bureau of Investigation took custody of the defendants and brought them to the Eastern District of New York for prosecution.

“The defendants were committed supporters of al-Shabaab, a violent terrorist organization that has demonstrated its capabilities and motives in numerous terrorist attacks overseas, and has publicly called for attacks against the United States,” stated Acting U.S. Attorney Kelly T. Currie. “We will use every tool at our disposal to combat terrorist groups, deter terrorist activity, and incapacitate individual terrorists around the world. Today’s convictions demonstrate that criminal prosecution is an effective tool in our efforts to combat international terrorism.”

“Hashi, Ahmed and Yusuf all pleaded guilty to conspiring to provide material support to a designated foreign terrorist organization, al-Shabaab,” said Assistant Attorney General Carlin. “The National Security Division remains committed to identifying, disrupting and holding accountable all who seek to provide material support to terrorists both at home and abroad. I would like to thank all of the agents, analysts and prosecutors who are responsible for this case.”

During the time of the charged conspiracy (and thereafter), al-Shabaab successfully recruited individuals from around the world, like the defendants, to come to Somalia and join the organization. These individuals, known within al-Shabaab as “foreign fighters” and muhajireen, lived, trained, and often fought separately from, but in coordination with, other al-Shabaab fighters. They were also especially valuable to al-Shabaab for several reasons. For example, al-Shabaab frequently made Western foreign fighters the face of its fund-raising and propaganda efforts as part of a broader strategy of emphasizing that the conflict in Somalia was part of a global jihad aimed at creating an Islamic caliphate. Indeed, one of the defendants, Mohamed Yusuf, is featured in an al-Shabaab propaganda video in which he encouraged young men to travel to Somalia and join al-Shabaab and threatened a cartoonist who had depicted the prophet Mohammad. In addition, Yusuf and defendant Ali Yasin Ahmed fought in battles in Somalia against African Union forces. Defendant Madhi Hashi was a close associate of American-born al-Shabaab leader Omar Hammami.

Assistant Attorney General Carlin joined Acting U.S. Attorney Currie in thanking the federal, state and local law enforcement agencies who participate in the FBI’s Joint Terrorism Task Force in New York.

The government’s case is being handled by the Office’s National Security and Cybercrime Section. Assistant United States Attorneys Shreve Ariail, Seth D. DuCharme, and Richard M. Tucker, along with Trial Attorney Annamartine Salick of the Department of Justice’s Counterterrorism Section, are in charge of the prosecution. Trial Attorneys Shanna Batten and Dan Stigall of the Department of Justice’s Office of International Affairs also provided invaluable assistance.

The Defendants:

MADHI HASHI, also known as “Talha”
Age: 25
Nationality: Somali

ALI YASIN AHMED, also known as “Ismail”
Age: 30
Nationality: Swedish

MOHAMED YUSUF, also known as “Abu Zaid,” “Hudeyfa” and “Mohammed Abdulkadir”
Age: 32
Nationality: Swedish

lördag, maj 02, 2015

Svenskirakier uppges död i strid mot IS

Dödsbud över påstådd svenskirakier från irakiska Folkmobiliseringen.
En svenskirakier uppges ha stupat i strid mot Islamiska Staten i Irak. Det meddelade den irakiska statssponsrade milisen al-Hashd al-Shaabi tisdagen den 28 april:

"الشهيد السعيد_ السيد البعّاج
تَركَ السويد واروبا وذهب للدفاع المقدَّس واستشهد ليلة أمس حق إنك ابن الزهراء (ع )"

al-Hashd al-Shaabi (Folkmobiliseringen) grundades i juni 2014 av den irakiska regeringen som en paraplyorganisation för i huvudsak shiitiska milisgrupper. Syftet är att bekämpa den Islamiska Staten. Styrkorna sägs uppgå till omkring 100000 man.

Transkriberingen från arabiska gör namnet oklart, och jag kan inte hitta det i svensk folkbokföring, men enligt en syrisk journalist som mejlat mig heter den påstådde svenskirakiern Jasim al Tib, och ska ha lämnat Sverige och Europa för att strida mot Islamiska staten i Irak.

tisdag, februari 17, 2015

Misstänkt terrorismfinansiering

Dagens Nyheter har fått uppgifter om att Ekobrottsmyndigheten har gjort tillslag mot flera personer, troligtvis i Stockholmsområdet, "som misstänks för grov ekonomisk brottslighet med koppling till Syrien och Islamiska staten". Enligt DN:s källor gäller det "vinster från ekonomisk brottslighet" som skickats till Syrien.

Ärendet blir intressant att följa, ur två aspekter.

Frågan om terrorismfinansiering är inte enkel. Bara ett fall i Sverige har lett till fällande dom. Svenskirakierna Ali Berzengi och Ferman Abdulla dömdes av Svea Hovrätt i oktober 2005 till 5 respektive 4,5 års fängelse. Männen befanns knutna till Ansar al-Islam, den grupp som leddes av den i Norge boende Mullah Krekar, och de insamlade pengarna ska ha gått till terrordåd i den kurdiska norra delen av Irak. Berzengi och Abdulla samlade bland annat in hundratusentals kronor från insamlingar i moskéer runtom i Sverige, och en del av pengarna skickades till Ansar al-Islam.

På den tiden var terrorismlagstiftningen ny och tämligen oprövad. Sedan dess kan tillämpningen av lagen ha ändrats. Jag har hört tvivel inifrån rättsvårdande myndigheter om det hade blivit fällande dom idag, som det blev hösten 2005.

Den som inte kan fällas för terrorismfinansiering kan å andra sidan kanske dömas för ekobrott. Det finns skäl att tro att svenska myndigheter arbetar på många fronter mot jihadismen. Man kan särskilt minnas att den ökände predikanten Anas Khalifa – särdeles populär bland unga extrema islamister – dömdes i augusti 2013 för momsbrott. Han sitter fortfarande inne. Gud vet hur många radikaliseringsprocesser som undgåtts under tiden. Föreliggande ekobrottsutredning kan ge ledtrådar om vilka kretsar myndigheterna försöker stävja.

Uppdatering:

Ekobrottsmyndighetens pressmeddelande från i eftermiddags:
"Större tillslag rörande svart arbetskraft och penningtvätt

Ekobrottsmyndigheten har med stöd av Polismyndigheten i dag genomfört ett större tillslag för att säkra bevisning i en av myndighetens förundersökningar som rör användande av svart arbetskraft samt penningtvätt.

Brottsligheten omfattar verksamhet i sex bolag och tillslaget föranleddes av misstankar om bokföringsbrott i samtliga sex bolag. I ett dessa bolag finns också misstankar om grovt skattebrott. Fyra personer har anhållits. Några ytterligare uppgifter om förundersökningen kan på grund av förundersökningssekretess inte lämnas."
SVT har detaljer:
"Tre av personerna är i 30-årsåldern och en är i 50-årsåldern.

Två av personerna är misstänkta för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

En av personerna är misstänkt för grova bokföringsbrott och medhjälpt till grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Den fjärde är misstänkt för medhjälp till grova skattebrott och grova bokföringsbrott.

Två av de misstänkta en 51-årig man och en 34-årig man, har varit inblandade i en större städfirma i Stockholmsområdet. Övriga bolag som de misstänkta är inblandade, rör bland annat flyttbranschen och bilrekonditionering."

lördag, februari 14, 2015

Terrorattentat mot Lars Vilks i Köpenhamn

En man sköts i eftermiddags till döds och tre poliser skottskadades när en man med automatvapen attackerade ett debattmöte i Köpenhamn, där Lars Vilks var en av talarna. Mötet hölls på Østerbro i kulturhuset "Krudttønden" under rubriken "Kunst, blasfemi og ytringsfrihed".

Polisen fick larmet klockan 15:33. Då hade en man i mörk jacka öppnat eld från gatan genom fönstren in i lokalen. Besökarna kastade sig på golvet. Lars Vilks, som hade vakter från Säkerhetstjänsten med sig, fick fly ut i köket, och gömdes enligt uppgift i kylrummet. Ett vittne säger att skottlossningen höll på i två minuter, och uppskattar att omkring 30 skott avlossades totalt. Gärningsmannen flydde från platsen genom att tvinga ut en förare ur en bil och stjäla fordonet. Bilen hittades senare övergiven.

Inledningsvis förekom uppgifter om att attacken genomfördes av två gärningsmän. Sedan ungefär klockan 20 säger dock polisen att skytten var ensam.

Polisen har i skrivande stund publicerat signalement på en man.
"Mand, 25–30 år, cirka 185 centimeter høj, atletisk af bygning med arabisk udseende, men med lysere hud end normalt og med sort glat hår. 
Manden var iført en sort eller mørkeblå skijakke og matchende bukser og formodentlig handsker. Han havde dækket nederste del af ansigtet helt op til øjnene med et partisan-tørklæde i farverne gul/orange og rød."
Polisen har även bett allmänheten om hjälp att identifiera en man:

Den dödade mannen, som var i 40-årsåldern, är ännu inte identifierad.

Attentatet i Köpenhamn är den fjärde allvarliga attacken mot Lars Vilks. I oktober 2009 i USA greps Colleen LaRose, alias Jihad Jane, som tillsammans med en rad personer på Irland planerade att mörda Vilks. I maj 2010 försökte två bröder från Landskrona elda upp Vilks hus. I september 2011 greps fyra unga män med knivar i Göteborg när de försökte söka upp Vilks på ett konstevenemang vid Röda sten.

Lars Vilks har sedan 2007 ett pris på sitt huvud, sedan Islamiska Staten i Iraks dåvarande ledare Omar al-Baghdadi lovade att rikligt belöna en eventuell mördare – och ännu mer om Vilks slaktas som ett lamm (dvs får halsen avskuren). Vilks har även – året efter – pekats ut som måltavla av al-Qaida-ideologen Anwar al-Awlaqi i talet "The Dust Will Never Settle Down". Al-Qaida på Arabiska Halvön har i sin tidskrift Inspire återkommande haft Lars Vilks på en dödslista.

Bloggen kommer att uppdateras. Danska tv2 har livebevakning.

Uppdatering kl 20.40: 

I samband med Röda sten-rättegången i Göteborg 2011 skrev Säkerhetspolisen ett utmärkt PM om hoten mot Lars Vilks. Ett utdrag:
Hot mot Lars Vilks – en sammanställning 
Nedan följer de hot som riktats mot Lars Vilks från större terrorgrupper i kronologisk ordning. De mängder av hot som framförts på olika fora på webben är inte medräknade.

ISI (Islamiska staten i Irak; ett våldsfrämjande islamistiskt nätverk med starka kopplingar till AQI, al-Qaida i Irak)  
September 2007: ISI hotar genom Abu Omar al-Baghdadi både Lars Vilks och chefredaktören för Nerikes Allehanda i en ljudfil. I samband med hotet producerades också en ”Wanted Poster” i vilken en belöning på 100,000 dollar (med en option på ytterligare 50% om han dödas genom att halsen skärs av) utlovas för den som dödar någon av dem. 
Al-Shabaab  
September 2007: På en hemsida kopplad till al-Shabaab (heegan.net) uppmärksammas uttalandet från al-Baghdadi (ISI) och Lars Vilks beskrivs som en legitim måltavla. 
November 2010: Al-Shabaab producerar en rekryteringsvideo riktad mot väst vari en svensk individ i Mogadishu på svenska uttalar dödshot mot Lars Vilks.  
Tidskriften Inspire/Anwar al-Awlaki/AQAP (al-Qaida på arabiska halvön)  
Maj 2008: Anwar al-Awlaki genomför en online-föreläsning, ovan nämnda The Dust Will Never Settle Down, i vilken han legitimerar dödandet av dem som avbildat Profeten Muhammed. 
Juli 2010: I det till AQAP knutna webbaserade magasinet Inspires första nummer publicerades en ”Hit List” i samband med en kampanj man kallade ”The Dust Will Never Settle Down Campaign” i vilken Lars Vilks var första namnet på listan. I Inspire har sedan Lars Vilks konst därefter omnämnts, men inte hotats i samband med rapportering efter attentatet i Stockholm 11/12–2010. 
Mars 2010: Anwar al-Awlaki rättfärdigar i ett inlägg på ett engelskspråkigt våldsfrämjande forum mord på Lars Vilks."
Uppdatering 21.30:

Såhär skriver en svensk jihadist:

Själv kommenterar jag saken just nu i Ekots extrasändning SR P1.

Uppdatering 21.45:

Johan Lundbergs bok Ljusets fiender innehåller ett kapitel som beskriver debatten kring Lars Vilks i Sverige, på ett inte helt smickrande sätt. Just det kapitlet finns att läsa gratis på nätet.

Uppdatering 22.15:

Danmark har under det senaste decenniet varit ett av Europas mest terrorutsatta länder. De norska forskarna Brynjar Lia och Anne Stenersen har nyligen publicerat den faktaspäckade artikeln "The Modus Operandi of Jihadi Terrorists in Europe". Där konstateras att Skandinavien – primärt Danmark – har haft en kraftig tillväxt av terroristdåd.
"The most striking development in recent times is the threat in Scandinavia. This trend starts to show up in the statistics since 2005, and as many as 82% of the plots in Scandinavia were directed against Scandinavian targets. Nearly all of these plots were against people and institutions involved in the Prophet Mohammed cartoons affair. Still, there were a couple of incidents that were not immediately related to this incident, such as the 2010 Stockholm suicide bombings, or assassination plots against Swedish artist Lars Vilks and the Danish Islam-critic Lars Hedegaard. 
We see an overall tendency towards fewer plots against U.S. targets compared to European targets. After 2008, most plots targeted the U.K. (30%) followed by Scandinavia (20%) and France (13%). Scandinavian targets appears to have surpassed French and Italian targets, which have historically been more prominent."
Lia och Stenersen konstaterar också att terrorister i Europa allt oftare använder sig av knivar eller handeldvapen, att gärningsmännen allt oftare är ensamma, och att valet av mål har blivit mer selektivt. Forskarna ser tre sorters måltavlor, varav Vilks hör till den första.
"Our most intriguing finding is a relative increase in discriminate attacks among jihadis in Europe since 2008. The majority of such plots are directed towards institutions, artists and politicians perceived to be anti-Islam. Another category of plots focus on military targets, in particular military personnel in public areas. A third category involves plots against Jewish interests. 
In the first category we find plots related to the cartoons of the Prophet Mohammed, targeting either Jyllands-Posten in general, or individual cartoonists. A related type of attack is assassination plans against artists or other media figures perceived as being anti-Islam. Here we find personalities such as Swedish artist Lars Vilks and Danish author and Islam-critic Lars Hedegaard."

Att döma av fynden var alltså attacken mot Vilks i Köpenhamn lätt att placera in i ett större mönster.

Artikeln av Lia och Stenersen är värd att läsa inte minst också för deras spådomar om den nära framtiden och om hur attackerna kommer att se ut då.

Uppdatering 22.20:

Ljudet är ångestframkallande.

Uppdatering 22.45:

Danmark har, trots landets litenhet, en lika stor om inte större jihadistscen än Sverige. Danska Säkerhetspolisen PET:s senaste siffror från i december uppger exempelvis att minst 110 personer från Danmark har rest till jihad i det syriska kriget. Det var då lika många som det mycket större Sverige redovisade (nu har Sveriges siffror gått upp till minst 130)

Alla säkerhetstjänster i Europa oroar sig för hemvändade Syrienjihadister, vapentränade, förhärdade och ideologiskt motiverade. Det går att förstå. Den norske forskaren Thomas Hegghammer har studerat tidigare jihadresenärer och deras verksamhet efter det heliga kriget. I sin artikel "Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice between Domestic and Foreign Fighting" från 2013 räknar han på hur många resenärer som sedan begår eller försöker begå terrorbrott hemma i Europa igen:
"... no more than one in nine foreign fighters returned to perpetrate attacks in the West (107 returnees against 945 foreign fighters). [...] On the one hand, this rate suggests that far from all foreign fighters are domestic fighters-in-the-making. On the other hand, a one-in-nine radicalization rate would make foreign fighter experience one of the strongest predictors of individual involvement in domestic operations that we know..."
Vi vet nu inte vad skytten på Østerbro har för historia. Men flera europeiska länder har redan sett terrorverksamhet från Syrienresenärer; mest notabelt i massakern vid Charlie Hebdo i Paris och attentatet på Judiska Muséet i Bryssel.

Att mannen som försökte skjuta Lars Vilks har stridit i Syrien är inte omöjligt. Rent statistiskt ska drygt 12 personer från Danmark som har stridit där försöka sig på terror i Europa efter hemkomsten.

Uppdatering 15/2 kl 01.10:

Det rapporteras om skottlossning vid synagogan på Krystalgade. Samtidigt håller Nørreport station att evakueras, och gator i området är avspärrade. En person har skjutits i huvudet. Två poliser är också skottskadade.

Signalement på skytten vid synagogan: "Mand, iført sort bukser og sorte sko. Han var desuden iført en lysegrå jakke med fler-farvede lyse felter."

Uppdatering 15/2 kl 08.30:

Dansk polis uppger att den förmodande gärningsmannen, som antas stå bakom bägge skottlossningarna, tros ha dödats vid en skottväxling på Nørrebro ungefär klockan 05 imorse. Polisen hade en adress under bevakning, där den förmodade gärningsmannen dök upp. När polisen ropade efter mannen öppnade han eld.

Polisen hade spårat mannens rörelser genom bilder från övervakningskameror. Adressen fick polisen fram från en taxiresa som mannen hade företagit sig.

Polisen utgår nu från att gärningsmannen var ensam, varför det finns skäl att tro att det huvudsakliga dramat är över.

Mannen som sköts i huvudet utanför synagogan har identifierats. Offret är en ung man som vaktade dörren vid en Bar Mitzvah som hölls inne i synagogan.

Uppdatering 15/2 kl 12.45:

Den judiske man som var dörrvakt vid festen på Synagogan och sköts ihjäl hette Dan Uzan. Det Jødiske Samfund beskriver honom:
"Dan Uzan var et barn af menigheden. Han tilbragte sin skoletid på den jødiske skole i København og blev senere uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet. Dan var i sin fritid meget engageret i Det Jødiske Samfund. Han nåede at blive 37 år, før en terrorist fratog ham hans dyrebare liv natten mellem lørdag den 14. og søndag den 15. februar. "
Det är möjligt att Dan Uzan förhindrade en massaker.

Dödsoffret vid kulturhuset på Østerbro var en 55-årig filmare vid namn Finn Nørgaard. Han var besökare vid evenemanget.

Uppdatering 15/2 kl 13.00:

En person ska ha anhållits vid ungefär 10.45 på Nørrebro, vid en stor polisinsats, där slutligen "en ung man i huvtröja" fördes ut i handfängsel. Polisen bekräftar inget om saken.

Uppdatering 15/2 kl 13.20:

Polisen har hittat det vapen som tros ha använts, och identifierat den troliga gärningsmannen, men vill inte ännu avslöja hans identitet. Polisen uppger dock att mannen är bosatt i Köpenhamn, och att det inte finns några specifika underrättelser om att mannen har varit i Syrien eller andra jihadistiska krigszoner. Den förmodade gärningsmannen ska ha varit känd av PET, danska Säpo. Mannen fanns på PET:s "radar", som det uttrycks.

Uppdatering 15/2 18.30:

Dansk polis uppger att gärningsmannen är en 22-årig man, född i Danmark, med kopplingar till kriminell gängmiljö. Mannen är tidigare dömd för vålds-och vapenbrott.

Ur Köpenhamnspolisens pressmeddelande:
"Den formodede gerningsmand er identificeret. Han er en ung mand på 22 år, født i Danmark, og er af politiet kendt for flere kriminelle forhold vedrørende bl.a. overtrædelser af våbenloven og vold. Han er endvidere kendt i bandesammenhæng."
I eftermiddags anhölls fyra män – "varav två pakistanier och en arab" för att tala med dansk presstradition – vid ett internetcafé på Nørrebrogade, kallat Power Play. Enligt Ekstra Bladet har polisen bedrivit husrannsakningar på en rad ställen:
"I løbet af søndagen har politiet ransaget flere adresser i København. Blandt andet har man ransaget en opgang i Mjølner Parken, der ligger kort fra Nørrebrogade, hvor politiet netop nu arbejder og hjørnet på Svanevej og Frederikssundsvej, hvor den formodede terrorist søndag morgen blev dræbt. 
Også en adresse på Østerbro er søndag blevet ransaget."
Uppdatering 15/2 20.00:

Ekstra Bladet namnger den misstänkte.

Omar Abdel Hamid El-Hussein.
"Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Omar Abdel Hamid El-Hussein kun været løsladt fra fængslet i omkring to uger. 
Han har tidligere, i november 2013, været i politiets søgelys for et groft knivstikkeri ved Ny Ellebjerg Station. Her blev en 19-årig mand stukket flere gange i det ene ben og i balden med en stor kniv. Dengang blev han efterlyst for overfaldet, senere blev han anholdt og dømt. I december 2014 blev han idømt to års fængsel for grov vold.  Det er formentlig den lange periode med varetægtsfængsling, som betyder, at Omar Abdel Hamid El-Hussein allerede var på fri fod igen."
Uppdatering måndag 16/2 kl 14.05:

En rad uppgifter om gärningsmannen cirkulerar. Enligt Berlingske ska gärningsmannen ha uttryckt en vilja att strida i Syrien när han satt i fängelse. Detta ska fängelseledningen – inte fängelseimamen – ha tipsat PET om. Ekstra Bladet säger att gärningsmannen postade en jihadvideo på sitt Facebookkonto en timme före dådet. Klasskamrater berättar att mannen älskade att diskutera islam och palestinska frågor, samtidigt som han var helt öppen med att han hatade judar.

Synagogan har en övervakningsvideo från attacken, som överlämnats till polisen men som man vill aldrig ska visas, berättar BT.

Mannen är född i Danmark, men har palestinskt ursprung. Föräldrarna bodde i det palestinska lägret Ain al-Hilweh i Jordanien.

Mannens fader vill inte tala djupare med Jyllands-Posten:
"'Jeg er ligeså chokeret som resten af verden er. Jeg fik det at vide af politiet, som ringede til mig,' siger faren, og forklarer, at han ikke ønsker at uddybe sagen mere."
Två män är häktade – efter förhandlingar bakom lyckta dörrar – för medhjälp:
"Ifølge politiet er de to mænd, der blev anholdt henholdsvis søndag kl. 8.14 og klokken 14.50. 
De er sigtet for medvirken til drab, drabsforsøg og grov vold. Desuden sigtes de for at have overtrådt straffelovens våbenparagraf. Ifølge politiet skaffede mændene et våben fra det første angreb af vejen og desuden skjulte den 22-årige, som selv blev dræbt søndag morgen. 
De sigtede nægter sig begge skyldige."
Förfärande nog hyllas gärningsmannen med blommor av de omkringboende.

Uppdatering 16/2 kl 17.30:

Gärningsmannens Facebookkonto har tagits ner, men den belgiske journalisten Guy Van Vlierdeen, specialist på jihad, har en skärmdump, där gärningsmannen svär trohet till ledaren för Islamiska staten bara minuter före dådet.

Van Vlierden berättar också att gärningsmannen gick under namnet Abu Ramadan Al Falastinee i extremistkretsar.

Facebookkontot hade hög aktivitet på dagen för terrordådet, enligt Van Vlierden:
"Several messages posted Saturday between 2:39 pm and 3:24 pm. Before that, most recent message dating from September, 2013."
Uppgifterna fick han från en IS-anhängare i Danmark, vilket visar att gärningsmannen knappast var okänd i extremistmiljöerna.

Uppdatering tisdag 17/2 kl 11:

Intrycket att gärningsmannen är väl känd i en extremistmiljö stärks av intervjun med "Abdullah". Han ingick i en grupp som rensade bort oislamiska blomster från platsen där gärningsmannen dog, och beskrev gärningsmannen som lugn och stillsam, "en god person". Gruppen kallade gärningsmannen för "Captain" på ett anslag som sattes på platsen.
- Hvis man tegner profeten med en bombe på hovedet, så fortjener man at blive slået ihjel. 
- Jeg er glad for, at han er i paradis nu. Det er sørgeligt, det der er sket. Når I snakker med mig, vil jeg gerne have et budskab frem. Og det er, at folk skal ikke tro, vi er terrorister. Nej, men når vi bliver angrebet, så skal vi forsvare os selv. Og sådan er det bare. 
- Han har prøvet at dræbe ham tegneren, fordi tegneren har krænket vores profet. Tidligere i historien så prøvede nogen i Frankrig at lave satire på profeten. Det er alvorligt, fortsætter Abdullah. 
Ytterligare en man greps i natt. Mannen hade synts iklädd camouflagekläder i Mjølnerparken på Nørrebro, och oroade boende i området hade tipsat polisen. När polis kom till platsen försökte mannen fly. Det är oklart om händelsen har något som helst att göra med terrorattentaten. Det händer ofta många märkliga saker i kölvattnet av en stor nyhetshändelse. Allsköns knäppgökar inspireras. Exempelvis har någon också placerat en märklig försändelse vid det beskjutna kulturhuset. Med tiden sorteras det viktiga från det oviktiga. De som greps vid internetcafeet på söndagen, exempelvis, har släppts. Det är fortfarande enbart två personer som häktats misstänkta för medhjälp.

Den belgiske journalisten Guy Van Vlierden har publicerat en sammanfattande granskning av gärningsmannens Facebook-konto på sin blogg emmejihad.

Danska säkerhetstjänsten PET har kommenterat vad den visste om gärningsmannen i ett pressmeddelande. PET blev tipsade i september, av kriminalvården, men fann ingen anledning att tro att gärningsmannen planerade något angrepp då.
"PET kan oplyse følgende:

Der har efter angrebene i København 14.-15. februar 2015 været rejst spørgsmål om PET’s forudgående kendskab til den nu afdøde 22-årige formodede gerningsmand.

Kriminalforsorgen har etableret en særlig indberetningsordning med Politiets Efterretningstjeneste. Ordningen indebærer, at Kriminalforsorgen indberetter oplysninger om indsatte, som er i risiko for radikalisering, til PET med henblik på, at efterretningstjenesten sammen med andre relevante myndigheder, herunder Kriminalforsorgen selv, kan iværksætte relevante forebyggende tiltag.

Indenfor denne ramme har PET under den nu afdøde 22-årige formodede gerningsmands varetægtsfængsling  i september 2014 modtaget en indberetning fra Kriminalforsorgen.

Når PET modtager sådanne indberetninger, bliver der foretaget en konkret vurdering af oplysningernes karakter og indhold med henblik på at overveje, hvordan oplysningerne videre håndteres i PET samt karakteren af en eventuel opfølgning.

PET havde på baggrund af indberetningen fra Kriminalforsorgen ikke grund til at tro, at den nu afdøde 22-årige formodede gerningsmand planlagde angreb, ligesom PET i øvrigt forud for angrebene ikke havde efterretninger om, at den pågældende planlagde angreb."
Terrorattentatet leder till polarisering i samhällsdebatten. Jyllands-Posten, själv mål för en rad terrorattacker, skriver en ledare som vore svår att tänka sig innan dådet:
"Der er en slags krig i gang i Europa. Det er en krig på kultur og værdier, men det er også en slags religionskrig. Det må vi indse, hvis vi skal kunne forsvare vores samfundsmodel.

Mange af dagens politikere skal have et bredt bryst. Det var i deres generation, mens de sad med ansvaret, at der for alvor blev åbnet for masseindvandringen fra Mellemøsten. Dette er en grundlæggende konstatering af sammenhænge, som mange stadigvæk helst ikke vil tale for højt om. Apologetisk hedder det ofte, at tidens islamistiske mørkemænd er født i Europa og derfor er europæere; franskmænd og danskere. Men det er jo netop sagens kerne: Trods europæisk statsborgerskab og selv om de er født og opvokset i Europa, så er de aldrig kulturelt og værdimæssigt ankommet til Europa. Derfor bør det være helt ukontroversielt at konstatere, at en grum følge af indvandringen fra Mellemøsten er disse års angreb på de samfund, som har givet islamisterne husly og muligheder. Udviklingen er irreversibel. Deraf det tunge ansvar på denne politikergeneration."